Kognitiivinen psykoterapia

 Koulutuspsykoterapia, ei toistaiseksi Kela-korvattava.

Huomaathan, että opinnot Helsingin yliopistossa ovat alkaneet 2021, joten olen koulutuspsykoterapeutti.
Suuntauksenani ovat lapset ja nuoret, mutta otan vastaan myös aikuisia.

Tutkinnon myötä saan Valviran vahvistaman psykoterapeutin ammattinimikkeen.
Otan vastaan yksittäiskäyntejä sekä sovitusti esimerkiksi koulutusterapia-asiakkaita 5-20 kerran käyntijaksoille.
Pidempiaikaisempien koulutusasiakkaiden kanssa laaditaan asianmukainen koulutusterapiasopimus. Koulutukseen kuuluu säännöllinen työnohjaus.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Käynneillä hyödynnetään erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Lisäksi asiakas saa usein ns. välitehtäviä käyntien välillä. Kognitiivinen psykoterapia perustuu asiakkaan ja terapeutin yhdessä tekemiin tavoitteisiin ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen.
Kognitiivisen psykoterapian perimmäinen tavoite on saada muutos, joka heijastuu asiakkaan arkielämään.

Palvelut on suunnattu lapsille, nuorille ja aikuisille.

Ota rohkeasti yhteyttä!